Subsidies

De SAN kan subsidie verlenen ten behoeve van diverse projecten/activiteiten:

 1. Organiseren van (sociale) activiteiten die de participatie van afasiepatiënten bevorderen
  Voorwaarden
  Aanvraagformulier
 2. Productontwikkeling t.b.v. mensen met afasie en hun omgeving
  Voorwaarden
  Aanvraagformulier
 3. Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van afasie
  Voorwaarden
  Aanvraagformulier
 4. Reisbeurs t.b.v. congresbezoek door afasieprofessionals
  Voorwaarden
  Aanvraagformulier
  Declaratieformulier
 5. Subsidie voor promovendi: ondersteuning voor de publicatie van het proefschrift
  Voorwaarden
  Aanvraagformulier
  Declaratieformulier

 

Alleen aanvragen die passen bij de doelstellingen van SAN kunnen worden gehonoreerd.
Aanvragen voor productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld op de volgende punten:

 • Kwaliteit van het projectplan
 • Haalbaarheid van het werkplan
 • Financiële haalbaarheid
 • Kwaliteit van de projectgroep
 • Verwacht eindresultaat

Per jaar is maximaal € 80.000,- beschikbaar voor onderzoek en/of productontwikkeling. Voor de subsidies voor sociale activiteiten geldt geen maximum. Daarnaast kunnen per jaar maximaal 2 reisbeurzen worden toegekend, met een maximum van € 1250,- per beurs. De ondersteuning voor promovendi voor de publicatie van het proefschrift bedraagt € 500,-.
Het bestuur kan voor het totale subsidiebudget per kalenderjaar afwijkingen vaststellen.