Over de SAN

De Stichting Afasie Nederland is opgericht in 1969 en zet zich al bijna 50 jaar in voor verbetering van de zorg aan mensen met afasie.

AfasieNet

In 2011 heeft de SAN het initiatief genomen om samen met de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT) en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) een kennisnetwerk voor professionals op te richten, waarbij alle kennis op het gebied van afasie gebundeld werd. Dit kennisnetwerk is in juni 2012 onder de naam AfasieNet officieel van start gegaan.

Sinds 1 februari 2016 is AfasieNet een eigen rechtspersoon (Stichting AfasieNet). AfasieNet richt zich niet alleen op professionals maar ook op mensen met afasie en hun naasten en op verwijzers. Een deel van de doelstellingen en activiteiten van de SAN is overgegaan naar AfasieNet. Zo worden producten nu verkocht via de webshop van AfasieNet (www.afasienet.com)

Zie voor meer informatie het menu hierboven.