Bestuur

  • Drs. Harry Moeskops (voorzitter)
  • Dr. Mieke van de Sandt-Koenderman, Klinisch Lingu├»st, Senior Onderzoeker Rijndam Revalidatiecentrum/Erasmus MC Rotterdam (secretaris)
  • Dhr. Marius Mouwen (penningmeester)
  • Prof. dr. Roelien Bastiaanse, Hoogleraar Neurolingu├»stiek Rijksuniversiteit Groningen (lid)