ANBI

De Stichting Afasie Nederland heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat de SAN een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Schenkingen aan een ANBI-instelling mogen van de belastingdienst afgetrokken worden.

 

ANBI status

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Via  ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

De gevraagde informatie over de ANBI-status van de SAN:

 • Naam van de instelling: Stichting Afasie Nederland
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 815816121
 • Postadres van de SAN: Herfst 93, 8251NR Dronten
 • Doelstelling van de SAN: zie hier.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan: zie hier.
 • Namen en functies van de bestuurders: zie hier.
 • Beloningsbeleid
  • De bestuurders zijn vrijwilligers; zij ontvangen geen beloning en kunnen reiskosten declareren.
  • Er is geen personeel in dienst.
  • Benodigde externe hulp wordt tijdelijk via een instelling ingehuurd.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hier.
 • Financiële verantwoording: zie hier.