AfasieNet

De SAN heeft in 2010 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van AfasieNet, een landelijk netwerk voor professionals.

 

AfasieNet is ontwikkeld in samenwerking met de VKL, Vereniging voor Klinische Linguïstiek en de NVAT, Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten.

AfasieNet heeft zich ontwikkeld tot een florerend netwerk, met 200 betalende professionele deelnemers. De Nieuwsbrief van AfasieNet wordt verspreid onder bijna 1000 belangstellenden. AfasieNet richt zich niet meer alleen op professionele behandelaren en onderzoekers, maar nadrukkelijk ook op mensen met afasie, hun naasten en op verwijzers.

Stichting AfasieNet beschikt over een eigen website: www.afasienet.com. Een webshop met een aanbod voor professionals en mensen met afasie is op deze website te vinden.