Doelstelling SAN

Doelstelling, activiteiten en beleidsplan

De SAN stelt zich ten doel: het bevorderen en verbeteren van de (kwaliteit van de) zorg voor personen met afasie.

De SAN onderneemt hiervoor de volgende activiteiten:

  • het stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van afasie, haar diagnostiek en behandeling;
  • het bevorderen van de behandelingsmogelijkheden van personen met afasie;
  • het onderzoek naar en het bevorderen van de sociale begeleiding van personen met afasie;
  • het ondersteunen van:
    • andere algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling of
    • buitenlandse instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen en die een soortgelijke doelstelling hebben.